Referater fra Skolebestyrelsens møder

27. august 2019

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 1 Gitte Graatang 2019-20 Tirsdag d. 27.08.19, kl. 18.00- ca. 21.00 ØST BEMÆRK: 18.00-19.00 Møde – derefter sommerfrokost  Forældrerepræsentanter: Birger Lund (BL), Sophie Lawaetz (SL), Esben Dal (ED), Mette Brandt (MB), Irem Ulusoy (IU), Nicolas Olsen (NO), Sandra Hansen (SH), Sanne M. Andersen (SA), Thomas Szathmari (TS) Elevrådsrepræsentanter: Marcus 7.kl, Annabella P. Madsen (AM) Medarbejderrepræsentanter: Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) Politisk observatør Sussie Wandel (SW) Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder Vakant Fraværende: MB,IU,Marcus,AM,JM,MJ. Ordstyrer: BL Referent: GG Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B)

24. september 2019

Under udarbejdelse..