Fakta

Fakta - på biblioteket

Hvor mange elever er der på skolen?

Undervisningsministeriet laver løbende en opdatering over, hvor mange elever der er på den enkelte folkeskole.

Klik på linket og se, hvor mange elever der er på Skovvejens Skole.

Undervisningsministeriets statistik for Skovvejens Skole

Hvordan klarer eleverne sig ved afgangsprøven i 9. klasse?

Undervisningsministeriet laver hvert år en opgørelse over karaktererne ved afgangsprøverne i 9. og 10. klasse.

Opgørelsen viser bl.a. karaktergennemsnit og karakterfordeling for eleverne for det seneste skoleår.

Klik på linket og se karaktererne ved afgangsprøverne på Skovvejens Skole.

Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for Skovvejens Skole

Hvor mange starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse?

Undervisningsministeret laver en statistik, som viser, hvor mange elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. 

Klik på linket og se, hvor mange elever fra Skovvejens Skole, der starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for Skovvejens Skole

Kvalitetsrapporter for skolen

Ifølge Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år behandle en kvalitetsrapport for skolerne i kommunen.

I Ballerup Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gøres status hvert år.

Kvalitetsrapporten indeholder:

  • En beskrivelse af skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.
  • En vurdering af niveuaet af niveauet på skolen.
  • En opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter

Se kvalitetsrapporterne for Skovvejens Skole