Om skolen

Om skolen

Profil

Skovvejens Skole ligger midt i grønne omgivelser i Egebjerg og har godt 1000 elever fordelt på to matrikler.

Skovvejens Skole Vest har elever fra 0. - 6. klasse og Skovvejens Skole Øst har alle klassetrin fra 0. - 9. klasse. På hver årgang er der mellem to-fire klasser - også kaldet spor.

BFO - Fritidsordning

Under udarbejdelse..

Linjer i udskolingen

Vi er i gang med en løbende implementering af de nye linjer i udskolingen. Først i skoleåret 2019-20 er modellen fuldt implementeret, og alle tre udskolingsårgange har linjer.

Skovvejens Skole tilbyder vores elever fire linjer i udskolingen:

  • IT og kommunikation
  • Performance
  • Science & Sundhed
  • Verdensborger

I den tid, der er afsat til at arbejde i linjer, skal eleverne også arbejde med forskellige discipliner og områder, som er mere abstrakte – ligesom der vil blive afsat tid til FF (faglig fordybelse – nogen kalder det stadig lektiehjælp).

I nedenstående figur kan du læse nogle af de discipliner, eleverne skal møde i løbet af de tre år i udskolingen – både i linjetid og i fagundervisningen, alt efter hvor lærerne vælger at placere arbejdet.
Nogle af områderne er meget repræsenteret i enkelte linjer – men alle linjer skal fx have innovation og performance m.v..

linjefigur
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering
Vi har valgt en model, som giver 7. årgang et forløb, hvor de møder alle 4 linjer i en periode. Klasserne følges på linjerne med deres nye klassekammerater for at styrke dette nye fællesskab.

I 8. og 9. årgang skal eleverne vælge en linje og følge denne de kommende to skoleår.

Skift mellem linjerne er ikke muligt på det tidspunkt.

Kommende år er linjedagen valgt til at være mandage – med 4,3 lektion efter spisepausen. To andre dage vil der være en lektions FF (faglig fordybelse).

Valget
På 7. årgang skal eleverne stifte bekendtskab med alle fire linjer.

I slutningen af 7. årgang gennemgår eleverne en valgprocedure, hvor de skal prioritere deres ønsker for linjerne, som de har mødt i 8 ugers forløb i løbet af 7. årgang.
I slutningen af april måned vil eleverne skulle tage stilling til deres ønsker og prioriteringer.

Linjelærerne vil på en fællessamling ridse deres linjer op og fortælle eleverne om, hvad de kan forvent sig af linjerne for de kommende to år. Herefter vil eleverne får svar på deres ønsker og blive tildelt et hold. De sidste to måneder vil eleverne skulle have valgfag i stedet for linjerne.

Få mere information
Læs mere om vores linjefag i folderen: Linjer i Udskolingen

Retningslinjer og politikker

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper, som også hjælper os i dagligdagen på skolen. 

Det er fx principper for klassedannelse og brug af mobiltelefoner.

Se en samlet oversigt over principperne for Skovvejens Skole her

Årshjul - vores traditioner

På Skovvejens Skole lægger vi stor vægt på fælles traditioner, da det giver vores elever gode og lærerige oplevelser og skaber glæde, fællesskab og tryghed.

Du kan få et overblik over vores mange faste traditioner her:

Faste traditioner ved Skovvejens Skole

Faste traditioner ved Skovvejens Skole (folder)

 

Praktikanter

Under udarbejdelse..