Referater fra skoleåret 2019/2020

Her kan du se referater fra skolebestyrelsens møder.

27. august 2019

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 1
2019-20

Tirsdag d. 27.08.19, kl. 18.00- ca. 21.00  ØST
BEMÆRK: 18.00-19.00 Møde – derefter sommerfrokost

439. Referat fra sidste møde/ 3 min.           Slut kl. 18.03    

 • Intet at bemærke

 
440. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. Slut kl. 18.05     

 • Intet at bemærke

 
441. Elevrådet /(O), (D) / 5 min / AM            Slut kl. 18.10    

 • Ikke repræsenteret

442. Værdigrundlagsarbejde/ (D), (B) / 10 min/SA+GG    Slut kl. 18.20

 • Hvor er vi i processen?

 • Næste skridt?

 • Grafiker har meldt sig. Skolen/GG har ikke handlet på det endnu. Plan?

  • GG kontakter den forældre, som er grafiker og som har udarbejdet et forslag til layout for videre behandling

443.  Hvordan er vi kommet fra start i dette skoleår /(O)/ 10 min./ GG    Slut kl. 18.30    

 • Kort gennemgang af opstarten, som er forløbet fint.

 • Desværre har vi haft en del elevfraflytning fra vores nuværende 7. årgang i overgangen fra mellemtrin til udskoling. tages op til drøftelse i SKB.

444. Mødeplan 19-20 /(B) / 10 min /GG  Slut kl. 18.40 

 • Forslag vedlagt

 • Godkendt

445. Forældrerepræsentation ved forældremøder i august/september /(B) / 10 min / GG  Slut kl. 18.50    

 • GG samler mødedatoer ind fra klasseteamene og udsender oversigten til SKB.

 • SKB fordeler sig mellem møderne – og kontakter lærerne på årgangen.

 • GG samler fælles informationsmateriale i slidesshow og rundsender det til godkendelse hos SKB. Dette materiale skal gøre præsentationerne mere ens.

446. Meddelelser /5 min.  Slut kl. 18.55    

 • Der kommer budgetreduktion jvf politisk udmelding.

 • SSP-gruppen er ikke eksisterende – hvordan får vi liv i den igen?

447. Punkter næste gang/ 5 min.  Slut kl. 19.00    

 • SSP, kontaktforældresamarbejdet, Årshjulet, Forretningsordenen

448. EVT. / 5 min.  Slut kl. 19.05    

 • Kan eleverne ikke indsamle affald omkring bygningerne og på legepladserne – der er ikke pænt omkring vores skole! Et led i affaldsopmærksomheden?

 

Punkter til kommende møder:

Værdigrundlaget
SSP
Kontaktforældre
Årshjul
Forretningsordenen

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Tirsdag

27.08.19

Tirsdag

24.09.19

Onsdag

23.10.19

Mandag

18.11.19

Onsdag

18.12.19

Torsdag

30.01.20

Tirsdag

25.02.20

Onsdag

25.03.20

Tirsdag

21.04.20

Onsdag

03.06.20

 

Skoleforumsdatoer:
05.11.19
27.02.20
12.05.20

24. september 2019

Skolebestyrelsesmøde nr. 2
2019-20

BEMÆRK ændret dato grundet høringer     
 
Tirsdag d. 17.09.19, kl. 18.00- ca. 21.00       ØST
Spisning 17.45-18.00

Forældrerepræsentanter: Birger Lund (BL), Sophie Lawaetz (SL), Esben Dal (ED), Mette Brandt (MB), Irem Ulusoy (IU), Nicolas Olsen (NO), Sandra Hansen (SH), Sanne M. Andersen (SA), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Marcus 7.kl, Annabella P. Madsen (AM)
Medarbejderrepræsentanter: Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder Martin Asp
 
Fraværende: Birger Lund (BL), Irem Ulusoy (IU), Sandra Hansen (SH), Mette Brandt (MB), Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Marcus 7.kl, Annabella P. Madsen (AM)
Ordstyrer: SL
Referent: Martin Asp
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 
 
 
449. Referat fra sidste møde/ 3 min.           Slut kl. 18.03    

 • Ingen bemærkninger

 
450. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min.  Slut kl. 18.05     

 • Ingen bemærkninger

451. Elevrådet /(O), (D) / 5 min / AM  Slut kl. 18.10    

 • Ingen repræsentanter mødt

452. Værdigrundlagsarbejde/ (D), (B) / 15 min/SA+GG  Slut kl. 18.25

 • Vi har modtaget et flot bud på layout af vores værdigrundlag. Kan SKB sige god for dette?
 • Se bilag 
  • Det er godkendt.
  • GG taler med grafikeren om at skabe et logo uf af værdigrundlaget, således at der bliver sammenhæng mellem værdigrundlag og logo.

453.  Høring om Budget 2020 /(D), (B)/ 30 min./ GG  Slut kl. 18.55

Høringsfrist 22.09.19

 • Bilag vedhæftet elektronisk
 • Særlig opmærksomhed på skolerelaterede områder s. 16-21 BSU-02, BSU-04, BSU -06.

 Beslutninger (B)

 • Intern uddannelse, kompetenceudvikling Ingen kommentar
 • Edison programmet – mødet mellem virksomheder og elever – GG skriver en kommentar
 • Flygtninge børn – Dagtilbuddet er omfattet Ingen kommentar
 • Udvikling af klubområdet – puljen formindskes GG skriver kommentar – det kan have konsekvens for samarbejdet mellem klub og skole. Det er vigtigt, at der afsættes midler til fortsat at opretholde et godt samarbejde

454. Høring om direktionens forslag til ny administrativ organisering af administrationen / (D), (B) / 45 min/ GG  Slut kl. 19.40

Høringsfrist 22.9.19

 • Se bilag
   
  • GG skriver kommentar. SKB bekymres for om der skubbes centrale funktioner og opgaver ud delcentralt, så der lokalt på skolen vil opleves større arbejdspres. Vi håber ikke, at der forringes mulige forhold i nuværende skolestruktur. Vi ønsker stadig et samlet skolevæsen. Ved en delcentralisering frygtes det, at skolerne lukker sig om sig selv. 

Pause 19.40-19.50    

455. Kontaktforældremøde i oktober planlægges / (D), (B) / 30 min / SL  Slut kl. 20.20

 • Form, indhold, indbydelse m.v. drøftes.

To emner: 

 • Antimobbbestrategi/digital mobning/Mobil-retningslinjer/Trivsel
 • Inkluderende forældresamarbejde 11.03.2020 er der møde mellem kontaktforældrene og Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter kl. 18.00. Der skrives ud efter uge 43 til kontaktforældrene. Pkt tages op næste gang

456. Pålagte besparelser /(O) / 10 min /GG  Slut kl. 20.30

 • Skoledelen skal spare 192.698 kr. og BFO-delen 50.273 kr. Disse beløb fjernes fra vores samlede budget, hvorefter vi skal budget tilpasse. 
 • Besparelserne er fundet ved:
 • Skoledelen – budgetlagt med budgetreduktion
 • BFOen – har overskud, som rummer budgetreduktionen.

    

 • Skolens økonomi er generelt solidt og veldrevet, og budgetreduktionen er fundet i rammen uden konsekvens for fagkonti eller andre elevrelaterede aktiviteter.

457. Rettelse af Forretningsordenen /(B) / 10 min / GG  Slut kl. 20.40

 • Skolebestyrelsesmøderne vil fremover som udgangspunkt blive afholdt på Øst – grundet bedre faciliteter. Lejlighedsvis vil der blive afholdt møde på Vest for at sikre, at alle skolebestyrelsesmedlemmer kender til Vest. Ændringen skal fremgå af forretningsordenen, hvori sætningen ”og afdeling Vest” udgår.
  •     Forslaget er godkendt første gang. 

458. Meddelelser /10 min.  Slut kl. 20.50    

459. Punkter næste gang/ 5 min.  Slut kl. 20.55

 • PR for Værdigrundlag og skolen generelt
 • Kontaktforældrene skal mødes, derfor pkt om hvad der skal på mødet den 11.03.2020
 • Forretningsorden
 • SSP – Linda - Kommunens SSP konsulent – inviteres til kommende SKB-møde for at fortælle SKB om SSP arbejdet  m.v. 

 

460. EVT. / 5 min.  Slut kl. 21.00

 • Skole/forældre møde i november 15.-16. nov Nyborg Strand – Sanne vil gerne deltage
 • Fotobog GDPR? Er det derfor vi ikke længere får fotobog. JA!
 • Politiet – Den sikre side. Kommer vestegnens politi ud? 
 • Inklusionsmidler – kan det ses i skolen, og hvad betyder det? SKB informeres omkring midler og prioritering og interne procedure på et af de kommende møder.
 • Forældrehenvendelse vedr. Morgensang på Øst – tages op til orientering/drøftelse i SKB

Punkter til kommende møder:
Værdigrundlaget
SSP – indkalde gæst?
Årshjul
Forretningsordenen 2. behandling
PR om skolen generelt og værdigrundlaget i særdeleshed
Kontaktforældremødet
Morgensang i indskolingen

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Tirsdag

27.08.19

Tirsdag

17.09.19

Onsdag

23.10.19

Mandag

18.11.19

Onsdag

18.12.19

Torsdag

30.01.20

Tirsdag

25.02.20

Onsdag

25.03.20

Tirsdag

21.04.20

Onsdag

03.06.20

Skoleforumsdatoer:
05.11.19
27.02.20
12.05.20

 

23. oktober 2019

Skolebestyrelsesmøde nr. 3
2019-20

Onsdag d. 23.10.19, kl. 18.00- ca. 21.00       ØST
Spisning 17.45-18.00

Forældrerepræsentanter: Birger Lund (BL), Sophie Lawaetz (SL), Esben Dal (ED), Mette Brandt (MB), Irem Ulusoy (IU), Nicolas Olsen (NO), Sandra Hansen (SH), Sanne M. Andersen (SA), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecillie Buch Sørensen 8I, Malvina Raid Yusuf 8I
Medarbejderrepræsentanter: Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder Jane Roger Henrichsen
 
Fraværende: BL, IU, ED, AR
Ordstyrer: NO 
Referent: Jane Roger Henrichsen
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 
 
 
461. Referat fra sidste møde/ 3 min.           Slut kl. 18.03    

 • Intet at bemærke

 
462. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min.   Slut kl. 18.05     

 • Ingen kommentarer

463. Elevrådet /(O), (D) / 5 min / AM  Slut kl. 18.10    

GG fortæller de nye elevrådsrepræsentanter om tavshedspligt i forbindelse med arbejdet i SKB.

 • Ønsker nye toiletter – der er ikke rent og pænt. Det er ikke rart at benytte dem.
 • Ønsker en fordeling af sofaerne på skolen – elevrådet udarbejder en plan for dette.
 • Ønsker flere arrangementer fx afdelingerne for sig/ øst vest hver for sig
 • T-shirts til elevrådet ønskes.

464. Besøg -SSP/(O), (D) / 60 min/ NO  Slut kl. 19.10

 • Der planlægges med et besøg fra SSP ved Linda Liebst, som kan fortælle SKB om det lokale SSP-arbejde.

NO indleder punktet, og Linda Liebst præsenterer sig og forklarer rammen omkring SSP arbejdet i kommunen. Der arbejdes i samarbejde med familien og politiet på individniveau –  og ligeledes på det overordnet niveau, hvor de gerne deltager møder og arrangementer på fx kommunens skoler.
SSP arbejder også på gaderne i nærmiljøet.

 • Vredeshåndtering – hvordan kan der arbejdes med det forebyggende på skolerne og i klasserne. Forebyggelse af bandekriminalitet, og hvordan løfter vi trivsel i kommunen fx i samarbejde med præsten eller købmanden. SSP vægter det tætte samarbejde og ønsker at byde ind, hvor der er behov. Hvis det er kriminalitets forebyggende har SSP lovmæssigt grundlag for at tale enkeltelever. 
 • Linda sender en liste til skolen over, hvem der kan kontaktes i forskellige situationer.
 • SKB efterlyser klarhed over, hvorledes de forskellige netværk (boligforeninger og SKB repræsentants kontakt til skole SSP) fungerer – Linda følger op. Linda vil gerne invitere til at bruges fx omkring digitale midler, misbrug mm. Udgangspunktet er, hvad der fylder for eleverne.
 • Linda går også gerne i kontakt med kontaktforældrene i klassen er på tværs af klasserne om, hvad der kunne være relevant. Linda udleverer materiale omkring onlinemedier, som man selv kan ”hugge” og ”stjæle”.
 • Der er aktivitet på skolens parkeringsplads om aftenen – Linda siger, at det ikke er noget, man skal være bange for.

465.  Kantinen og udbuddet af mad /(D), (B)/ 30 min./ SL  Slut kl. 19.40    

 • SL er ikke – set i et sundhedsperspektiv – tilfreds med kantinemaden på skolen.
 • Elevrådsrepræsentanterne fortæller, at hvis det bliver for sundt, fx at almindelige ris erstattes med fuldkornsris, betyder det, at eleverne ikke spiser maden med vælger NETTO. 
 • Fælles drøftelse.
 • Nuværende kantine udbyder bedes give sit menukort til SKB, så der kigges på om noget skal ændres.

466. Kontaktforældremøde i marts planlægges / (D), (B) / 30 min / SA  Slut kl. 20.20

 • Da der er god tid til kommende arrangement, vil SKB drøfte dette i trin. Emnet denne gang er Formen.

Gitte indskærper, at det er formen, der er emnet for punktet, så drøftelsen bliver mere målrettet.

 • Fælles drøftelse.
 • Besluttet: Linda Liebst inviteres til et fælles arrangement, som er for kontaktforældrene d. 11.3. 2020 – NO tager kontakt til Linda. Kontaktforældregruppen skal opdateres, så de er kontaktbare i AULA.
 • SKB bemærker, at forældremøder ofte er presset på tid i forhold til dagsordner. Der er sat for lidt tid af

467. Rettelse af Forretningsordenen /(B) / 5 min / GG  Slut kl. 20.25

 • Ændringen skal fremgå af forretningsordenen, hvori sætningen ”og afdeling Vest” udgår. Forslaget er behandlet første gang og besluttet der – skal anden behandles og endelig besluttes.

 

 • Punktet udsættes.
 • SKB er d.d. ikke beslutningsdygtige på grund af afbud.

468. Meddelelser /10 min.  Slut kl. 20.35

 • JM har fundet en elevrepræsentant fra vest.
 • GG orienterer om stillingsoplag og andre ansættelsesmæssige forhold på skolen.
 • Ny PPR-psykolog på skolen, Daniel Vetö
 • Ny centerchef, Per Kensø
 • Kvalitetsrapport – SKB ønsker at se den fulde rapport inkl. testresultater 
 • Social kapitalmåling 

469. Punkter næste gang/ 5 min.  Slut kl. 20.40

 • Opfølgning på forældrearrangement
 • Punkt til forretningsordningen
 • Orientering fra skole - og forældre landsmøde
 • Orientering fra Skoleforum
 • Fremmøde på SKB – forventningsafstemning
 • Bekymring omkring trafiksikkerheden på vestmatriklen.

470. EVT. / 5 min.  Slut kl. 20.45    

 

Punkter til kommende møder:
Årshjul

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Tirsdag

27.08.19

Tirsdag

17.09.19

Onsdag

23.10.19

Mandag

18.11.19

Onsdag

18.12.19

Torsdag

30.01.20

Tirsdag

25.02.20

Onsdag

25.03.20

Tirsdag

21.04.20

Onsdag

03.06.20

Skoleforumsdatoer:
05.11.19
27.02.20
12.05.20

18. november 2019

Skolebestyrelsesmøde nr. 4                                         
2019-20

mandag d. 18.11.19 kl. 18.00- ca. 21.00       ØST
Spisning 17.45-18.00

Forældrerepræsentanter: Birger Lund (BL), Sophie Lawaetz (SL), Esben Dal (ED), Mette Brandt (MB), Irem Ulusoy (IU), Nicolas Olsen (NO), Sandra Hansen (SH), Sanne M. Andersen (SA), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) Medarbejderrepræsentanter: Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder Kim Blom
 
Fraværende: 
MB, IU, SH, SW

Ordstyrer: ED
Referent: Kim Blom
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 
 
 
471. Referat fra sidste møde/ 3 min.           Slut kl. 18.03    

 • Ingen bemærkninger 
 • JM – hvem skulle undersøge kantines mad? Menu?

 
472. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min.  Slut kl. 18.05      

 • Punkt om årshjul udgår og bliver sat på næste møde

 

473. Elevrådet /(O), (D) / 10 min / MS, MY  Slut kl. 18.15    

 • MS & MY
  • Kantine. Usundt?
 • Tiden bruges i elevrådet på: 
  • Julefodbold planlægning 
 • SL: Skal vi diskutere udvalget?

 

474. Borgmesterbesøg 21.11.19/(O)/ 10 min/ GG  Slut kl. 18.25

 • Borgmester Jesper Würtzen kommer på besøg på Skovvejens Skole. Der er fremsendt et forslag til program ud fra borgmesterens ønsker. Elevråd og medarbejdere har været involveret i dele af programmet 

Besøg på torsdag 21.11.19

 • Han vil gerne møde alle parter på skolen
 • Programmet er lavet fra 8.00 – 16.00
 • GG gennemgik programmet som indeholder møde med MED. lærere, elever, ledelse, undervisningsbesøg og besøg i begge BFOer

 

475.  Orientering fra skoleforum /(O)/ 10 min./ SL+NO  Slut kl. 18.35    

SL:

 • Budget for 2020
 • Ny model i forhold til ressourcefordeling
 • Penge afsat til indeklima
 • Der er udarbejdet rapport om indeklima på kommunens skoler
 • Orientering om sammenhængende borgerforløb
 • Vikardækning, elevplaner, specialtilbud, strategi for ordblindhed i kommunen nævnt på Skoleforum
 • Generelt blandt SKB var man tilfredse 
 • Den lokale SKB fik et meget kort oplæg hver især

 

476. Kontaktforældremøde i marts planlægges / (D), (B) / 10 min / NO  Slut kl. 18.45

 • Opdatering på arrangementet

Opdatering på dette

 • Den 9. marts 2020 Linda Lipst (SSP) kommer ud
 • ”Klar til at være digital”
 • ”Mulige aktiviteter på forældremøde”
 • Planlægningsmøde en måned før, start februar
 • Udvalg til planlægning:
  • SA, TS, NO 
 • Det skal meldes ud i Aula (PS kan muligvis hjælpe) i start januar

477. Rettelse af Forretningsordenen /(B) / 5 min / GG  Slut kl. 18.50

 • Ændringen skal fremgå af forretningsordenen, hvori sætningen ”og afdeling Vest” udgår. Forslaget er behandlet første gang og besluttet der – skal anden behandles og endelig besluttes.
  • Vedtaget 

 

478. Orientering fra Landsmøde i Skole og forældre /(O), (D) / 10 min / SA  Slut kl. 19.00

 • SA har deltaget i årsmødet og vil fortælle om dette

Forskellige oplæg

 • Kommunikation mellem skole og hjem 
 • Opmærksomhed på forskellige forældretyper 
 • Ministeren var på besøg og talte om forskellige temaer
 • Inklusion skal der kigges på
 • Hun talte om test og karakterer 
 • En pixie-udgave: Samspil mellem skole og hjem

Alt i alt en god oplevelse 

 

479. Trafiksituationen ved Vest om morgenen /(D) / 30 min / TS, SL  Slut kl. 19.30

 • SKB er bekymret for trafiksituationen på Vest om morgenen. SKB vil drøfte muligheden for at ansøge kommunen om hjælp til trafiksikring – fx lysregulering, tunnel el. andet.

 

 • Skal vi starte med opdragelse af vores børn?
 • Cykler på tværs i gården 
 • Mange interesser 
 • Mange mennesker
 • Cykelstien skal gøres synlig 
 • Farver? Rød 
 • Skilte – ingen cykler på parkeringspladsen
 • Forskel på indskoling og mellemtrin 
 • Skal vi arbejde internt med et projekt?
 • Hvad kan vi gøre – hvilke initiativer skal vi gå videre med?
 • Fodgængerfeltet skal hele vejen over både vej og cykelsti
 • Lysregulering?
 • Skal feltet evt. flyttes tilbage på Skovvej 
 • Skal det videre arbejde samle observation
 • Et udvalg skal komme med forslag og bud på, hvad der kan gøres lige nu. Nemt og billigt.
 • Skal et udvalg både snakke om Øst og Vest?
 • Øst-udvalg: 
 • Vest-udvalg: TS MJ 
 • Opfordring til at lave ”borgertip” på trafik omkring skolen, både Øst og Vest
 • Skal politiet inddrages?
 • Den tunge trafik på Vest
 • Rapport fra 2015 – 2020
 • Hastighedsplan påpeger, at der er et problem
 • Skal det på afdelingsmøde – først drøftes i afdelingen og så eleverne får input
 • TS, NO og MJ laver et udkast til et skriv, som SKB kan arbejde videre med.

 
Pause 19.30-19.40    

 

480. Ansættelsesudvalg til pædagogiskleder stilling.  /(B) / 10 min / GG  Slut kl. 19.50

 • SKB skal finde 1-2 medlemmer til ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af ny pædagogisk leder ved Skovvejens Skole. Ansættelsesproceduren løber i januar 20.
 • Det er ikke blevet beslutte endnu, hvilke afdeling den nye stilling er i.
 • Næste uge – mandag og tirsdag skal ledelsesstrukturen drøftes i ledergruppen. 
 • Stillingsopslag ude fredag i næste uge.
 •  
 • Den 20. er der første samtale.
 • Test
 • Den 24. januar er der anden samtale.
 • Ansættelsesudvalg:
 • To medarbejdere
 • GG
 • To pædagogiske ledere
 • To forældre.
 • SL og BL deltager som SKB repræsentanter i ansættelsesudvalget.

481. Fremmøde til skolebestyrelsens møder og forventningsafstemning.  /(D), (B) / 30 min / SL  Slut kl. 20.20    

 • Fremmødet i SKB er uensartet, hvilket vanskeliggøre arbejdet i SKB.
 • Vi skal have en drøftelse om, hvad vi vil i SKB?
 • Er SKB arbejdet ikke som folk forventede?
 • Opmærksomhed på procedure i SKB.
 • Hvad vil vi gerne opnå i SKB?
 • Hvad har vi lavet de sidste mange år?
 • Det er de, der er sket – overskrifter.
 • Vi skal forvente af hinanden, at man møder op hver gang. 
 • Medlemmerne, der ikke kommer skal kontaktes for at få be - eller afkræftet deres deltagelse i SKB.
 • Proces eller workshop om , hvad SKB gerne vil arbejde med. 
 • Værdigrundlag præsenteres samtidig med at vi laver kampagne for at få flere personer i spil til SKB arbejdet.
 • Proces omkring begrænsninger og muligheder i SKB arbejde.

482. Årshjulet /(D), (B) / 15 min / GG Slut kl. 20.35

 • Bilag
  • Næste gang

 

483. Meddelelser /10 min.  Slut kl. 20.45

 • Ingen

 

484. Punkter næste gang/ 5 min.  Slut kl. 20.50    

 • Årshjul
 • Kantinemad
 • Trafik omkring Vest (oplæg)

 

485. EVT. / 10 min.  Slut kl. 21.00

 • Værdigrundlag – videre til MED?
 • Der mangler logo, som er på vej
 • Vikardækning
 • Elevplaner
 • Inklusion som emne 
 • Ny hjemmeside plads til forbedring 
 • National test 

 

Punkter til kommende møder:
Årshjul

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Tirsdag

27.08.19

Tirsdag

17.09.19

Onsdag

23.10.19

Mandag

18.11.19

Onsdag

18.12.19

Torsdag

30.01.20

Tirsdag

25.02.20

Onsdag

25.03.20

Tirsdag

21.04.20

Onsdag

03.06.20

Skoleforumsdatoer:
05.11.19
27.02.20
12.05.20

 

18. december 2019

Skolebestyrelsesmøde nr. 5
2019-20

KORT MØDE- JULEFROKOST

onsdag d. 18.12.19 kl. 18.00- ca. 21.00       ØST
Møde 1800-1900
Spisning fra 1900-

Forældrerepræsentanter: Birger Lund (BL), Sophie Lawaetz (SL), Esben Dal (ED), Mette Brandt (MB), Irem Ulusoy (IU), Nicolas Olsen (NO), Sandra Hansen (SH), Sanne M. Andersen (SA), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) Medarbejderrepræsentanter: Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder Brian Heim
 
Fraværende: MB, IU,SH,MS,MY,SW
Ordstyrer: NO
Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 
 
 
486. Referat fra sidste møde/ 3 min.           Slut kl. 18.03    

 • Godkendt

 
487. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min.  Slut kl. 18.05     

 • Årshjul og kantinemad udsættes grundet tiden.
 • Kort møde

 

488. Elevrådet /(O), (D) / 5 min / MS, MY  Slut kl. 18.10    

 • Elevrådsrepræsentanter er ikke tilstede.

 

489. Borgmesterbesøg 22.11.19/(O)/ 5 min/ GG  Slut kl. 18.15

 • Borgmester Jesper Würtzen var på besøg på Skovvejens Skole.
 • Det var et fint besøg.
 • Kort fortælling om mødet fra skoleleder og medarbejderrepræsentanter. Godt besøg og enighed om at det var en god dag.

 

490.  Oplæg til drøftelse af trafiksituationen ved Vest om morgenen /(D) / 25 min /   Slut kl. 18.40    

 • Strategien er, at skolen lægger ud med at anmode kommunen om det, som bestyrelsen finder er den bedste løsning. Ønsket er, at der laves en tunnel ved vest-matriklen for at afhjælpe trafiksituationen. 
 • Det er blevet forslået, at skolen laver en skolepatrulje til at sikre trafikken ved Vest. Bestyrelsen har allerede drøftet muligheden, men er ikke trygge ved at lave en skolepatrulje. Grundene er, at der ikke er lysregulering i krydset ved skolen, hertil kommer at skolen kun har elever fra 0. til 6. klasse. Det betyder, at det er meget unge elever at sende ud i et stærkt trafikeret kryds uden lysregulering. Det, synes bestyrelsen ikke, er en god ide. 
 • Man diskuterer et skriv, som skal sendes til det politiske niveau (”Forslag om etablering af tunnel under Skovvejen ved Skovejens skole Vest”).  
 • Til mødet blev der i fællesskab lave visse forbedringer og tilføjelser til ovennævnte skriv.

 

491. Høringsmateriale til Styrelsesvedtægten/ (0) / 5 min / GG  Slut kl. 18.45

 • Materialet er fremsendt af Birgitte Clemmensen på mail.
 • Opmærksomged på at sætte sig ind i dette inden næste nmøde, da høringsfristen er meget tæt på kommende SKB-møde
   
  • GG indskærper, at der kommer en høring om Styrelsesvedtægtsændringer til næste bestyrelsesmøde. Der vil være en kort frist, så det er vigtigt, at det bliver behandlet på næste møde. 

 

492. Orientering om ny ledelsesstruktur og begrundelser herfor/ (0) / 5 min / GG  Slut kl. 18.50    

GG orienterede. Ny ledelsesstruktur begrundes. Skolen forsøger at styrke arbejdet med Ressource Centeret og PLC. Specifikt vil skolen løfte arbejde med elever, som har særlige behov  - herunder støttebehov. 

 • Kim Blom bliver leder for RC og PLC (eksklusiv biblioteket)
 • Jane Roger Henrichsen bliver leder for indskoling og mellemtrin på Vest.
 • Martin Asp bliver leder for indskoling, IT og den del af PLC som man tidligere ville kalde biblioteket. 
 • Brian Heim bliver leder for udskolingen. 
 • Der ansættes en ny til mellemtrin Øst med særligt fokus på trivselsarbejdet på skolen. 

493. Orientering om skolens økonomi og investeringer i faglokaler, fællesrum og møbler /(O) / 10 min / GG  Slut kl. 19.00    

 • GG orienterer. Skolens økonomi er god. 
 • Der er blevet foretaget en række investeringer i møbler og miljø. GG gennemgik, hvor pengene kommer fra, og hvad de er blevet brugt til. 

NB: Næste SKB møde er 03.02.20

Punkter til kommende møder:
Årshjul
Kantinen
Ansættelse af ny pædagogisk leder

 

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Tirsdag

27.08.19

Tirsdag

17.09.19

Onsdag

23.10.19

Mandag

18.11.19

Onsdag

18.12.19

Torsdag

03.02.20

Tirsdag

25.02.20

Onsdag

25.03.20

Tirsdag

21.04.20

Onsdag

03.06.20

Skoleforumsdatoer:
05.11.19
27.02.20
12.05.20

3. februar 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 6
2019-20

onsdag d. 03.02.2020 kl. 18.00- ca. 21.00       ØST
Spisning 1745-

Forældrerepræsentanter: Birger Lund (BL), Sophie Lawaetz (SL), Esben Dal (ED), Mette Brandt (MB), Irem Ulusoy (IU), Nicolas Olsen (NO), Sandra Hansen (SH), Sanne M. Andersen (SA), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) Medarbejderrepræsentanter: Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder Brian Heim
 
Fraværende:
BL,MB,IU,SH,MS,MY. 

Ordstyrer: TS
Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 
 
 
494. Referat fra sidste møde/ 3 min.           Slut kl. 18.03    

 • Ingen bemærkninger

 
495. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. Slut kl. 18.05     

 • Ingen bemærkninger

496. Elevrådet /(O), (D) / 10 min / MS, MY    Slut kl. 18.15    

 • Ingen deltog fra elevrådet

497. Trafiksituationen ved Vest om morgenen –nyt i sagen? /(O), (D)/ 20 min/ TS  Slut kl. 18.35

 • SKB har fremsendt ønske om afhjælpning af kaotisk morgentrafiksituation ved Vest. 
  •     TS og NO mødes med Julie Egede Hansen, Trafikplanlægger fra Ballerup kommunen fredag i uge 7 om morgenen for at se på trafiksituationen ved Vest.

498. Ansættelse af pædagogisk leder til mellemtrin Øst /(0) / 10 min / GG Slut kl. 18.45

 • Stillingen går i genopslag.
  •     GG fortalte om ansættelsesprocessen. Udvalget var endt med ikke at ansætte nogen. Opslaget er nu i genopslag. 

499. Høringsmateriale til Styrelsesvedtægten/ (0) / 45 min / GG Slut kl. 19.30

 •  Materialet er fremsendt af Birgitte Clemmensen på mail.
 • Opmærksomhed på at sætte sig ind i dette inden næste møde, da høringsfristen er meget tæt på kommende SKB-møde.

 

 • GG refererede tilbage fra MED mødet. Der var en opmærksomhed på, at man politisk vil ind og styrer, at 25% af en årgang skal tage en erhvervsuddannelse. Det synes MED ikke, nødvendigvis passer på alle områder. 
 • Timereduktioner giver visse ændringer. Bl.a. bliver der kun to timers idræt på 4. og 5. årgang – og derved to halve skoleår med henholdsvis to timers svømning og to timers idræt.
 • Ang stillingsbetegnelser, så var der nogle bemærkninger omkring, at stillingsbetegnelser var forskellige, når man sammenligner de pædagogiske ledere for indskolingen med de pædagogiske ledere på mellemtrin og udskoling. Det virker lidt besynderligt, at man er forpligtet forskellige på opgaven i forhold til samarbejdet med pædagogerne i skolen.
 • Der blev drøftet, hvad bestyrelsen mener om det politiske mål med at sende 25% af eleverne på erhvervsskole. Bestyrelsen kom frem til, at den er enig i ambitionen, men at den er uenig i formuleringen. Bestyrelsen ønsker, at man alene bruger en målsætning uden specifikke tal og procenter. Bestyrelsen vil gerne bakke erhvervsskolerne op og tale dem op. ED meldte sig til at skrive et høringssvar. 
 • Bestyrelsen bakker også op om en toårig valgperiode til skolebestyrelsen. 

Pause Slut kl. 19.40
    
500. Skolebestyrelsens årshjul / (0), (D), (B) / 30 min / GG + SL Slut kl. 20.10

 • Skal der ændres i det eksisterende årshjul?
  • Årshjulet er i praksis vejledende. 
  • Der var et ønske om at få lidt mere løbende information fra de pædagogiske ledere. Årsagen var et man ønsker lidt mere viden om, hvad er foregår på skolen. 
  • ”Elevtrivsel status” rykkes frem til maj. 
  • ”SKB deltagelse i forældremøder” flyttes til juni. 
  • ”Skoleårets planlægning” tilføjes i april. 
  • GG forslog at bestyrelsen tager deltagelse i forældremøderne (i efteråret) op som et separat punkt. Der er brug for at får det diskuteret ordentligt. 
  • Sofie foreslog, at bestyrelsen arbejder mere med principper i fremtiden. 
  • Rettelserne til årshjulet er foretaget. 

501. Meddelelser /(0)/10 min/ alle Slut kl. 20.20

 • Bestyrelsen var glad for, at der var kommet et nyhedsbrev ud for nyligt. 
 • GG orienterede om klassedannelser til næste år. Klassedannelserne blev diskuteret grundigt af bestyrelsen.

    
502. Punkter til næste gang /(B) / 10 min/ Alle Slut kl. 20.30

 • Kvalitetsrapport som SKB har udtaleret på.
 • I forbindelse med nedsættelse af skoletiden skal bestyrelsen søge om fortsat at have nedsættelse af skoletiden. 
 • Budgettet skal godkendes
 • Regnskabet skal tages til efterretning.

503. Eventuelt /(O)/ 10 min /Alle Slut kl. 20.40

 • Der har været møde med Linda Liebst fra SSP. Hun kommer og klæder kontaktforældrene på til at holde nogle teamer til forældremøderne. 
 • Linda sender et program til bestyrelsen så deres kan aftales nærmere ang. tidspunkter mv. 
 • Janne Rank Ørbeck sender en besked med information omkring, hvor mange kontaktforældre der er. 
 • Datoen for forældrerepræsentantskabsmøde er 9. marts 2020

Punkter til kommende møder:
Årshjul
Kantinen
Ansættelse af ny pædagogisk leder

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Tirsdag

27.08.19

Tirsdag

17.09.19

Onsdag

23.10.19

Mandag

18.11.19

Onsdag

18.12.19

Torsdag

03.02.20

Tirsdag

25.02.20

Onsdag

25.03.20

Tirsdag

21.04.20

Onsdag

03.06.20

Skoleforumsdatoer:
05.11.19
27.02.20
12.05.20

25. marts 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 7/8
2019-20

onsdag d. (25.02.2020- aflyst 2 forældrerep) 25.3.2020 kl. 18.00- 21.00
Tirsdag 21.4. på video.
 
Forældrerepræsentanter: Birger Lund (BL), Sophie Lawaetz (SL), Mette Brandt (MB), Irem Ulusoy (IU), Nicolas Olsen (NO), Sanne M. Andersen (SA), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) Medarbejderrepræsentanter: Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder Jane Roger Henrichsen

Fraværende:  MB, UI, MS, MY, SW

Ordstyrer: SA
Mødeleder: SL
Referent: Jane Roger Henrichsen
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B) 

 

504. Referat fra sidste møde/ 3 min. Slut kl. 18.03

 • Ingen bemærkninger        

 

505. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. Slut kl. 18.05

 • Ingen bemærkninger

 

506. Elevrådet /(O), (D) / 10 min / MS, MY Slut kl. 18.15

 • Ingen bemærkningen

 

507. Trafiksituationen ved Vest om morgenen –nyt i sagen? /(O), (D)/ 15 min/ TS+ NO Slut kl. 18.30

 • SKB har haft møde med forvaltningen omkring trafiksituationen ved Vest. Tilbagemelding fra dette møde. 
  • Mødet med forvaltningen har været afholdt, men de har ikke vendt tilbage. Der er i tvivl om hvorvidt et brev fra forvaltningen har været drøftet på et SKB møde. Sofie sender brevet rundt til medlemmerne i SKB. Punktet tages op igen på næste møde i SKB.

 

508. Ansættelse af pædagogisk leder til mellemtrin Øst /(0) / 10 min / GG Slut kl. 18.40

 • Det er ikke lykkedes at finde den rette til stillingen. Stillingen skal opslås igen, og der skal udarbejdes en ny annonce. Der skal vælges en ny repræsentant fra SKB til ansættelsesudvalget, da Birger stopper.

 

509. Situationen omkring matrikelfordeling af kommende 0. årgang/ (0), (D) / 30 min / GG Slut kl. 19.10

 • Status på sagen om, at 12 elever til kommende 0. årgang mod deres ønske skal begynde i 0. på Vest frem for Øst.
 • SKB har skrevet brev, som er afsendt.
 • Sagen behandles politisk.
  • Nu er der kommet en afklaring, GG orienterer. Skovvejens Skole får 4 klasser – 2 på øst, 2 på vest.
  • Hvis alle 4 klasser rammer 28 elever, kan der jf. folkeskoleloven oprettes klasse nr.5 i det næst kommende skoleår.
  • Fælles drøftelse.

 

510. Forældrerepræsentantmøde/ (0), (D), (B) / 15 min / NO Slut kl. 19.25

 • Hvor er vi?
  • NO orienterer om mødet med Linda Liebst Nielsen – SA og BL deltog også.
  • Der var en god stemning, og forældrene fandt SSP arbejdet vigtigt og ønskede mere af den slags input - det fx på de enkelte årgange.
  • GG fortæller om flyttekassemøderne (kommende 7 årgang), som har været en stor succes med stort fremmøde. GG spørger: kan der være behov for noget større og på tværs? Der var et ønske om, at skolen reklamerer mere for forældrearrangementet for kmmende 7, årgangs forældre. 
  • Kort drøftelse.

 

511. Regnskab 2019 gennemgås/(0)/30 min/ GG Slut kl. 19.55

 • Drøftelse og spørgsmål. Skolebestyrelsen skal formelt tage regnskabet til efterretning.
 • Bilag 511 kan udleveres ved henvendelse
  • Der kan stilles spørgsmål under GG’s gennemgang af regnskabet.
  • Regnskabet tages til efterretning. 

 

512. Skolens budget 2020/(0), (D), (B)/30 min/ GG Slut kl. 20.25

 • Bilag 512 kan udleveres ved henvendelse
  • GG gennemgår om budgettet. Der kan stilles spørgsmål under GG’s gennemgang.
  • GG gennemgik budgettet, som SKB godkendte uden bemærkninger.

 

.513. Suppleringsvalg til SKB/(0), (D)/10 min/ GG Slut kl. 20.35

 • Skolen foreslår, at vi i denne særlige situation, som landet befinder sig i – med bl.a. forsamlingsforbud – afventer et suppleringsvalg til begyndelse af næste skoleår i håb om, at det er muligt at lave et ordentligt valg. Hvis ikke, må vi tage stilling til, hvad vi så gør på det tidspunkt.
  • GG uddyber ovenstående.
  • 2. suppleant Ricky (Alma 3K) indtræder i perioden.
  • SKB nikker til skolens forslag.
  • Plan for SKB valg skal drøftes på kommende SKB møde.

 

514. Meddelelser (0)/10 min/ alle Slut kl. 20.45

GG orienterer om skolens opstart i forbindelse med corona-krisen – det er gået rigtigt fint. Spørgsmål og korte drøftelser omkring nedenstående:

 • Nødpasning
 • Personalesituationen
 • Fremmøde i skole og BFO
 • Legegrupper
 • Kommende 0. klasse (maj-forløbet)
 • Fjernundervisning for 6.-9 klasse

Skole har ansat endnu en speciallærer, Trine Thorup (ekspert inden for forskellige diagnoser og specialundervisning). Trine begynder 4.5.2020 og skal arbejde på hele skole og på begge matrikler.

 

515. Punkter til næste gang /(B) / 5 min/ Alle Slut kl. 20.50

 • 2-4 årige valgperioder (SKB)
 • Plan for SKB suppleringsvalg skal drøftes på kommende SKB møde.
 • Trafiksituationen på vest og brev fra forvaltningen - punktet tages op igen på næste møde.

 

516. Eventuelt /(O)/ 10 min /Alle Slut kl. 21.00

 • Ingen bemærkninger

 

Punkter til kommende møder:
Årshjul
Kantinen
Ansættelse af ny pædagogisk leder
Budget 2020
Værdigrundlag
Kommende børn til skolen/dataindsamling og betydning samt styrelsesvedtægten

Møderne afholdes på ØST/Video

Dag

Dato

Tirsdag

27.08.19

Tirsdag

17.09.19

Onsdag

23.10.19

Mandag

18.11.19

Onsdag

18.12.19

Torsdag

30.01.20

Tirsdag

25.02.20 AFLYST

Onsdag

25.03.20 AFLYST - Corona

Tirsdag

21.04.20 Video

Onsdag

03.06.20 Video

Skoleforums datoer:
05.11.19
27.02.20
12.05.20 ??

Bilag 511

Bilag 512

3. juni 2020

Skolebestyrelsesmøde nr. 9
2019-20

onsdag d. 03.06.20 kl. 18.00- 20.45    Video

Forældrerepræsentanter: Birger Lund (BL), Sophie Lawaetz (SL), Esben Dal (ED), Mette Brandt (MB), Irem Ulusoy (IU), Nicolas Olsen (NO), Sandra Hansen (SH), Sanne M. Andersen (SA), Thomas Szathmari (TS)
Elevrådsrepræsentanter: Maya Cecilie Buch Sørensen (MS), Malvina Raid Yosuf (MY) Medarbejderrepræsentan-ter: Lærer Allan Rasmussen (AR), Lærer Jonas M. Holager (JM), Pædagog Maria R. Jørgensen (MJ) 
Politisk observatør Sussie Wandel (SW) 
Ledelse uden stemmeret: Distriktsskoleleder Gitte Graatang (GG) og Pædagogisk leder Brian Heim (BH)

Fraværende: Espen Dal og Sandra Hansen er udtrådt, MB, UI

Ordstyrer: NO
Referent: Brian Heim
Orientering (O), Drøftelse (D), Beslutning (B)

517. Referat fra sidste møde/ 3 min.           

 • Ingen kommentarer

518. Bemærkninger til dagsordenen/ 2 min. 

 • Ingen kommentarer

519. Elevrådet /(O), (D) / 10 min / MS, MY

 • Ingen deltagende fra elevrådet

520.Skolebestyrelses valgperioder /(D), (B)/ 15 min/ GG

 • Skolebestyrelsen skal tage stilling til og beslutte, om vi ved Skovvejens Skole skal arbejde med 2 årige valg-perioder. det vil betyde at henholdsvis 4 og 5 medlemmer er på valg hvert andet år.
  • Det blev diskuteret, hvor lang en valgperiode man skal have i bestyrelsen. 
  • Bestyrelsen besluttede, at man ville gøre det valgfrit, om man vil sidde 2 eller 4 år i en valgperiode fremadrettet. Dem, der vælges nu, vælges for 4 år. Fra kommende ordinære valg vil valgperioden kunne være to år. 

521.  Mødeplan kommende år/(B) / 10 min / GG

 • Se oplæg nedenfor
  • Der blev lavet en enkelt ændring, og derefter blev planen godkendt. Se nedenfor.

522. Suppleringsvalg til Skolebestyrelsen / (0), (D), (B) / 15 min / GG

 • Vi mangler 5 medlemmer i skolebestyrelsen pr. 1.8.20, hvorfor vi skal afholde suppleringsvalg.
 • Valgprocedure- tidsplan vedlagt.
  • Bilag
  • Gitte gennemgik proceduren. 

523. Valg af forældrerepræsentant til ansættelsesudvalg til pædagogisk leder for Mellemtrin Ø/ (B) / 15 min / GG

 • Tidsplan for processen vedlagt, så mødedatoerne er kendt.
  • Gitte gennemgik datoerne for ansættelsesproceduren. 
  • Gitte rundsender liste til bestyrelsesmedlemmerne, med henblik på at finde endnu et medlem til ansættelsesudvalget. Sophie Lawaetz deltager igen. 

524. Opdatering på trafiksituationen ved Vest/ (0), (D), (B) / 15 min / TS+ SL

 • Der var ikke nyt om trafiksituationen. 

Pause

525. Hvordan går det med vores skole i disse Corona tider?/(0)/25 min/ GG

 • Gitte gav en status på skolens ve og vel. Generelt går det rigtig godt. Eleverne klarer det godt. Lærerne og pædagogernearbejder hårdt og konstruktivt. 
 • Der var desuden lidt snak om, at vi skal huske og evaluere de gode erfaringer fra Coronakrisen
 • Den øgede hygiejne ser også ud til at komme flere til gode. Der var et indtryk af, at flere elever trivedes med bedre hygiejne. Der er desuden et markant fald i sygefraværet blandt ansatte. 

526. Styrelsesvedtægten skal ændres/(0), (D)/30 min/ GG + SA

 • GG redegør for det politiske arbejde med styrelsesvedtægten
 • SA omkring tanker og oplæg fra forældredelen omkring især matrikelfordeling af kommende 0. årgangs elever. 
  • GG redegør for hendes bekymring omkring de nye tendenser i styrelsesvedtægten.
  • Det blev diskuteret i lbestyrelsen. Der var forslag til hvordan man kan løse nogle af pro-blematikkerne ved at bygge nye institutioner. Det blev diskuteret, hvordan man skal kunne forvalte den nye styrelsesvedtægt – hvis den bliver ændret.

527. Meddelelser /(0)/5 min/ alle

 • Farvel og stor tak til Birger for lang og konstruktiv deltagelse i SKB arbejdet ved Skovvejens Skole (og Ege-bjerg)
  • Der blev sagt pænt farvel til Birger Lund, og GG takkede BL for en flot præstation og kon-struktiv samt det gode selskab. BL har siddet i skolens bestyrelse i mere end 10 år. BL sag-de også farvel for ti gode år. 
  • JM vil gerne have renoveret trægulvet i hallen på Vest. 
  • GG og SW mener, at der er en mulighed for at få istandsat trægulvet i hallen på vest. 

528. Punkter til næste gang /(B) / 5 min/ Alle

529. Eventuelt /(O)/ 5 min /Alle

 • Bestyrelsen vil koncentrere sig om 0. til 1. i forhold til at bestyrelserne skal præsentere sig. 

Punkter til kommende møder:
Værdigrundlaget
Konstituering – herunder deltagelse i SkoleForum
Ansættelse af Pædagogisk leder Mellemtrin Ø

Bilag 521:

Møderne afholdes på ØST

Dag

Dato

Onsdag

12.08.20

Tirsdag

08.09.20

Mandag

19.10.20

Torsdag

19.11.20

Onsdag

16.12.20

Tirsdag

26.01.21

Mandag

22.02.21

Torsdag

18.03.21

Onsdag

21.04.21

Tirsdag

08.06.21

 

Bilag 522:

Tidsplan for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 
for valgperioden september 2020 – juli 2022

Mandag 8. juni 2020    
Informeres forældre om det kommende valg. Informationen skal inde-holde:
-    hvornår og hvordan forældre og andre skal henvende sig for optagelse på valglisten
-    tidspunktet for afholdelse af valgmødet til skolebestyrelsen
-    diverse tidsfrister i forhold til kandidatopstilling
-    tidsperiode for en evt. afstemning.
Informationen lægges på skolens hjemmeside og Aula.

Tirsdag den 9. juni - fredag den 19. juni 2020    
Valglisterne forefindes på skolen.
Interesserede kan henvende sig på skolen, hvis de ønsker at blive optaget på valglisten eller blot ønsker at sikre sig at de er opført.
Indsigelse vedr. valglisten, skal ske ved henvendelse til skolen senest den 19. juni klokken 12.00.

Fredag den 19.juni     
Valgbestyrelsen behandler indsigelser, hvis der er nogle og giver tilbagemeldinger
 
Mandag 17. august
Indkaldelse til valgmøde udsendes via Aula, senest 1 uge før valgmø-det.
Indkaldelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Tirsdag den 25. august   
Valgmøde på skolen.

Tirsdag d. 25.8. kl. 1900 på Øst i kantinen
Kun valgberettigede kan deltage i møderne.
Valgbestyrelsen giver en orientering om reglerne for valget.
Herefter gives der de fremmødte vælgere lejlighed til at holde opstil-lingsmøde.
Valgbestyrelsen kan fungere som ordstyrer og deltage i opstillingsmødet, hvis vælgerne ønsker dette. 

Onsdag den 2. september
Sidste frist for indlevering af kandidatnavne onsdag den 2. september 2020.
Navnene skal afleveres til skolens kontor eller sendes til Gitte Graatang : gitg@balk.dk eller i aula.

Onsdag den 9. september    
Valgbestyrelsen får underskrift fra alle kandidater, hvis det mangler.

Herefter udarbejder valgbestyrelsen den endelige kandidatliste og indkalder kandidaterne til møde.

KANDIDATMØDE onsdag 9.9.20. på ØST i kantinen kl. 1700

Onsdag den 9. september    
Kandidatmøde, hvor det afklares, om der på baggrund af de indkomne kandidatnavne kan aftales fredsvalg, eller om der skal afholdes valg.  

 
Hvis der er aftalt fredsvalg, sørger valgbestyrelsen for
-    at alle stemmeberettigede orienteres om, at der ikke bliver afstemning
-    at de valgte repræsentanter og stedfortrædere får besked om resultatet
-    offentliggørelse på skolens hjemmeside og Aula

Hvis der skal være valg, sørger valgbestyrelsen for
-    at der orienteres på skolens hjemmeside og Aula

 

Onsdag 23. september    
Afstemning foregår elektronisk. Valget skal være afsluttet senest ons-dag d. 23. september kl. 1200.

   
Valgbestyrelsen foretager stemmeoptælling efter afstemningens af-slutning.

 

Fredag 25. september    
Skolen offentliggør valgresultatet og giver besked til Center for Skoler, Institutioner og Kultur senest den 25. september.

    
Den nye bestyrelsen tiltræder.

    
Konstituerende møde afholdes på førstkommende ordinære skolebe-styrelses møde

Valgbestyrelsen ser således ud:

-    skolens leder (formand for valgbestyrelsen) Gitte Graatang
-    Skb formand Sophie Lawaetz 
-    kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelse Sussie Wandel