Traditioner ved Skovvejens Skole

Første skoledag efter sommerferien for 0. årgang

Vi mødes på to matrikler – Øst og Vest mandag efter ferien kl. 9.00 i skolegården/ved Hallen, hvor vi går ind i Gymnastiksal/Hal gennem flagallé, som 3. årgang danner. I hallen/gymnastiksalen bliver der budt velkommen, der synges og underholdes lidt.
Efter ca. 30 min går eleverne med lærere og pædagoger til deres klasser, hvor de er sammen til kl. 12.00.

I tidsrummet 9.30-10.30 byder skolen forældrene på kaffe og en uforpligtende snak.

Første skoledag for 1.-9. årgang

Eleverne møder ind i deres nye klasselokaler og hygger med morgenmad fra 8.00-10.00, hvis forældrerådet har arrangeret dette – ellers er der blot velkommen tilbage med hygge. Kl. 10.00-10.30 er der fælles velkomst i hallen for Øst og i gymnastiksalen for Vest, hvor der er sang og underholdning af koret.

På Øst hilses den nye 7. årgang velkommen -særligt de elever, som kommer fra Vest. Fra kl. 10.30 og resten af dagen er det almindelig skoledag.

Venskabsklasser

Vi har venskabsklasser på 0.-5. årgang mellem 0. og 3. – 1. og 4. og 2. og 5. årgang – hvis muligt mellem klasser med samme bogstav. Det er vores håb, at de venskabsklasser, der skabes, vil bestå hele skoleforløbet. Venskabsklasser bruges til at styrke
sociale bånd på tværs af store og små elever. 

Ekstrabladets fodboldturnering

Vi deltager i Ekstra Bladets landsomfattende skolefodboldturnering for drenge og piger fra 7.-9. årgang. Turneringen, som begynder i lokalområdet og udvider sig, hvis vi vinder, afvikles i august-september. Vores hjemmebane er banerne på Vest, og der er tradition for, at andre klasser kommer og er tilskuere, når vi er på hjemmebane. 

Trivselsdag og Skolens fødselsdag

Vi kombinerer vores årlige trivselsdag og skolens fødselsdag og afholder begge første fredag i september. Dagen er todelt. Fra 8.00-12.00 står i trivselens tegn, med arbejde og drøftelser omkring klasseregler, sprogbrug, mobning, trivsel o. lign i klasse/årgangsregi.

Kl. 12.00-14.30 fejrer vi vores skole. Vi mødes hele skolen i hallen på Øst til fælles fødselsdagssang. Bagefter er der fælles kæmpekagebord af kager medbragt fra elever. 7. årgang er kageansvarlige – og finder også vinderkagen. 6.årgang står for oprydningen i hallen. Fra 13.00-14.30 er der fødselsdagsaktiviteter i afdelingerne – fælles for matriklernes børn. 
 

FNs læsedag

Den 8. september afholder vi hvert år læsedag fra 8.15-9.30 i henholdsvis hallen på Øst og gymnastiksalen på Vest. Alle elever læser i egne medbragte bøger, og der vil være oplæsning ved voksen. Efter arrangementet i hallen/gymnastiksalen arbejder eleverne videre med læsning i forskellig form i klasserne/afdelingerne.

Klima Musical – fælles teatertur

Vi har en fælles teatertur om året til teatergruppen Klimas forestilling. Indholdet af årets teaterstykke afgør, hvilke klasser, der inviteres med. Det er typisk indskoling eller indskoling og mellemtrin. 400 elever kommer af sted pr. år. Forestillingen er i efteråret.

Skolernes motionsløb

Vi afholder – som de fleste skoler i landet – motionsløb fredagen op til efterårsferien.
Løbet begynder kl. 9.00 for alle elever i 0.-6. årgang på Vest og udskolingen på Øst. På Vest løbes gerne flere runder af 1-2 km i skoven tæt ved skolen – mens de store elever løber i Skoven ned mod Værløse.

Efter løbet spiser eleverne madpakker med deres årgangskammerater fra den anden matrikel. Dagen slutter kl. 13.00, hvor BFO og Klub åbner kl. 13.00 i dagens anledning.

Juleklippedag

Den første fredag i december jule-klippe-klister 0.-6. årgang fra 8.00-12.00. Resten af dagen er almindelig skoledag efter elevernes almindelige skema.

Vi begynder med fælles morgensamling fra 8.00-8.20 – hvorefter klasserne går i gang med at pynte fællesrum, gangarealer samt deres dør. Gange og fællesarealer vil have et fælles ”pynte”-tema, mens dørene skal udtrykke fx en julekalender eller andet kendt juletema. Den klasse, der kan gætte flest døre, er dagens vinder. 

Lucia

Den 13. december eller fredagen op til denne dato går vores 4. årgang Lucia. Vi afholder to Lucia optog – et på hver matrikel. Forældre er velkommen til at overvære optog og sang.

Julefodboldturnering ved Elevrådet

Det store elevråd arrangerer en julefodboldturnering i Egebjerghallen for 4.-9. årgang fordelt over tre dage i sidste uge før juleferien. Det er elevrådet, der alene står for dette store arrangement, kun hjulpet en smule af en koordinerende lærer.
Eleverne fra Vest møder ind hos kammeraterne fra Øst i disse dage.

Juleafslutning med julebingo og kirkegang 0.-6. (5. årgang)

Sidste skoledag før juleferien holder vi juleafslutning med hygge og fællesskab. Indskolingen og mellemtrinnet (i det omfang, der er plads i kirken) deltager i juleafslutning i Kirken. Der arrangeres fælles julebingo. Klasserne julehygger.

100 dages festen – for 0. årgang

Når vores 0. årgang har været i skole i 100 dage – omkring 18.-19. januar fejres det med en fest i skoletiden. Alle mødes på Øst. Der er fokus på tal – tiere og enere. Forældrene er involveret i denne festligholdelse fra skolestart af. Der er dans og samvær – og overraskelse. 

Fastelavn

Mandagen efter fastelavns søndag holder vi fastelavn på de to matrikler. Grundet udklædning samles vi ikke på en matrikel ved denne tradition. Vi fejrer fastelavn med tøndeslagning, kroning og catwalk fra 8.00-10.00. Klasserne får besøg af deres venskabsklasse denne dag. 

Kl. 12.00 er der almindelig skoledag.

Skovtur første tirsdag og onsdag i maj

Den første tirsdag i maj går 0. og 1. årgang i skoven med madpakker og drikkedunke, for at tilbringe dagen fra 8.00-14.00 i skoven ved Vest. Der leges, hygges, undervises og laves bål.

Om onsdagen gentager det hele sig – blot er det denne gang 2. og 3. årgang, der indtager skoven.

Hvor langt kan jeg løbe? 0.-3. årgang

”Hvor langt kan jeg løbe+” er et lille 2 timers arrangement, som har til formål at bevidstgøre eleverne fra 0.-3. årgang om sammenhængen mellem, det de spiser og den bevægelse (løb), der skal til for at brænde det af igen.

Fra 10.00-12.00 arbejder eleverne med dette på matriklerne. Før og efter arrangementet er der almindelig skoledag.

Sportsdag 3.-8. årgang

Midt i maj afholder vi sportsdag for 0.-8. årgang kl. 10.00-14.00.
0.-3. årgang er på Vest, mens mellemtrin og udskolingen er på Øst.

Hver årgang har sin aktivitet, som gerne skal være de samme år efter år – som eleverne kan glæde sig til nye kendte aktiviteter hvert kommende år. Årgangen arbejder på tværs af klasserne.

En mulig fordeling kan være:

  1. Mini OL på legepladsen Vest
  2. Høvdingebold + Jorden er giftig i Hallen på Vest
  3. ”På hjul” i skolegården og stier på Vest (rulleskøjter, løbehjul, skateboard, rullesko m.v)
  4. Hockeyturnering og rundbold i boldbur og plæne Vest
  5. Rundboldturnering plænen Vest
  6. Streetbasket i boldbur Øst
  7. Volleyturnering i hal Øst
  8. Vælge mellem aktiviteter: Crossfit i skoven, minitriatlon (svømmehal), Atletik.

9. årgangs sidste skoledag

Den sidste skoledag for afgangsklasserne er altid en sjov og kærkommen dag for eleverne. Det skal være en festdag for dem. En stram planlægning er nødvendig – især når 1100 elever skal have en god dag.

Programmet ser sådan ud (muligvis med små ændringer):
08.00-08.45: Morgenmad i kantinen 7 klasserne arrangerer og rydder op.  Børnehaveklasserne fra Øst og Vest synger for 9. årgang under morgen maden (Kl. 8.30)
09.00-10.00: Samling i hallen for indskolingsafdelinger med show og karamelkastning
10.30-12.00: Stort show på Øst for 4.- 8. klasser på Øst og Vest
12.00-12.30: Skum mellem murerne
12.30             9.klasse tager hjem, 8. klasserne rydder op efter show,
12.45             Undervisning for andre elever

7.årgang handler og gør klar til morgenmaden på dagen.

8. årgang rydder op efter showet sammen med deres lærere.

Karamelpapir samles af klasserne, og den klasse der samler mest, vinder en præmie til klassen.

Translokation

Translokationen er festlig og højtidelig afslutning på 10 års skolegang. Onsdagen før sommerferien mødes elever og deres forældre i Hallen på Øst fra 17.00-18.00.

Programmet er:
Velkomst ved pædagogisk leder fra Udskolingen
Fællessang
Koret underholder
Tale til afgangseleverne ved distriktsskoleleder
Andre taler
Overrækkelse af prøvebeviser og røde roser ved pædagogisk leder og distriktsskoleleder
Fællessang
Fælles fotografering
Skolen er vært med alkoholfri drik og chips

Efter kl. 18.00 har klasserne/årgangen mulighed for at holde fællesspisning ved forældrene.
 

De to sidste skoledage – fælles udflugtsdag

Vi forsøger os med en lidt anderledes skoleårsafslutning, hvor vi afslutter og rydder op om torsdagen før sommerferien og bruger fredagen til udflugt, hvor tanken er, at de nye afdelinger skal hilse på hinanden.

Programmet er:
Torsdag
08.00-13.30:
Fælles morgenmad i klasserne for elever og lærere, hvis det ønskes. 
Oprydning i klassen, skabe og skuffer ordnes/tømmes, affald fjernes.
Lokale flyttes 
Fællesområder ordens og efterlades pæne
Overtøj mv. tages med hjem

13.30-14.00:
Fælles arrangement i de to haller Øst/Vest.
Distriktsskoleleder/pædagogiskleder siger god sommer
Fællessang
Optræden - måske
Kor
Feriesang

Fredag
08.00-14.00
Udflugtsdag
0.-2. årgang på vest – skovtur - griller pølser, leger
3.-5. årgang ved Furesø
6.-8. årgang fælles arrangement. Aftaler lærerne.

Lejrskoler

Der er lejrskole på henholdsvis 4. – 3 dage og to overnatninger og 8. årgang på 4 dage og 3 overnatninger.
4. årgang er altid i Danmark mens 8. årgang kan være udenlands.

Skolen betaler turen – dog opkræves det kost beløb, som vi må. Information omkring lejrskoler kommer direkte fra årgangens lærere.