Traditioner ved Skovvejens Skole

Første skoledag efter sommerferien for 0. årgang

Vi mødes på to matrikler – Øst og Vest mandag efter ferien kl. 9.00 i kantinen på Øst og ved Baobabtræet på Vest, hvor der vil blive budt velkommen og underholdes lidt.
Efter ca. 30 min går eleverne med lærere og pædagoger til deres klasser, hvor de har program til kl. 12.00.

 

Første skoledag for 1.-9. årgang

Eleverne møder ind i deres nye klasselokaler og hygger med morgenmad fra 8.00-10.00, som kontaktlærerne har arrangeret og forældre medbringer. Kl. 10.00-10.30 er der fælles velkomst i hallen for Øst og i hallen for Vest, hvor der er sang og underholdning af koret.

På Øst hilses den nye 7. årgang velkommen -særligt de elever, som kommer fra Vest. Fra kl. 10.30 og resten af dagen er det almindelig skoledag.

Venskabsklasser

Vi har venskabsklasser på 0.-6. årgang (minus 3. årgang)  mellem 0. og 4. – 1. og 5. og 2. og 6. årgang – hvis muligt mellem klasser med samme bogstav. 

Ekstrabladets fodboldturnering

Vi deltager i Ekstra Bladets landsomfattende skolefodboldturnering for drenge og piger fra 7.-9. årgang. Turneringen, som begynder i lokalområdet og udvider sig, hvis vi vinder, afvikles i august-september. Vores hjemmebane er banerne på Vest, og der er tradition for, at andre klasser kommer og er tilskuere, når vi er på hjemmebane. 

FNs læsedag

Den 8. september afholder vi hvert år læsedag fra 8.15-9.30 i henholdsvis hallen på Øst og hallen på Vest. Alle elever læser i egne medbragte bøger, og der vil være oplæsning ved en voksen. Efter arrangementet i hallen arbejder eleverne videre med læsning i forskellig form i klasserne/afdelingerne.

Klima Musical – fælles teatertur

Vi har en fælles teatertur om året til teatergruppen Klimas forestilling. Indholdet af årets teaterstykke afgør, hvilke klasser, der inviteres med. Alle klasser på en årgang deltager fra både Øst og Vest. 400 elever kommer af sted pr. år. Forestillingen er i efteråret.

Skolernes motionsløb

Vi afholder – som de fleste skoler i landet – motionsløb fredagen op til efterårsferien.

Løbet er fra  kl. 9.00-12.00.

0.-2.kl. er på Øst og løber om Nettosøen. 3.-5.kl. er på Vest og løber i skoven. 6.-8.kl. er på Øst og løber i Egebjerg eller cyckler i Jonstrupvang. 9.kl. er opvarmere og står poster.

Skoledagen er fra 8.00-13.00.

 

 

 

Juleklippedag

Den sidste hverdag i november jule-klippe-klister elever fra 0.-9. årgang.

Indskolingen:

08.00-09.50 Almindelig skema.

09.50-10.10 Julesamling i fællesområde/hal. 

10.10-13.30 Julehygge, juleklip og pyntning.

Mellemtrin:

08.00-09.50 Almindelig skema.

09.50-10.10 Julesamling i fællesområde/hal.

10.10-14.25 Julehygge, juleklip og pyntning.

Udskoling:

08.00-12.00 Julehygge.

Almindelig skema derefter.

 

 

 

 

Lucia

Den 13. december eller fredagen op til denne dato går vores 4. årgang Lucia. Vi afholder to Lucia optog – et på hver matrikel. Forældre er velkommen til at overvære optog og sang.

Julefodboldturnering ved Elevrådet

Det store elevråd arrangerer en julefodboldturnering i Egebjerghallen for 4.-9. årgang fordelt over tre dage i sidste uge før juleferien. Det er elevrådet, der alene står for dette store arrangement, kun hjulpet en smule af en koordinerende lærer.
Eleverne fra Vest møder ind hos kammeraterne fra Øst i disse dage.

Juleafslutning og kirkegang 0.-6. årgang

Sidste skoledag før juleferien holder vi juleafslutning med hygge og fællesskab fra kl. 8.00-12.30. Indskolingen og mellemtrinnet (i det omfang, der er plads i kirken) deltager i juleafslutning i Kirken.  kl. 12.00-12.30 fælles i hallerne øst/vest med program.

Udskolingen har eget program uden kirkegang.

100 dages festen – for 0. årgang

Når vores 0. årgang har været i skole i 100 dage – omkring 18.-19. januar fejres det med en fest i skoletiden. Alle mødes på Øst. Der er fokus på tal – tiere og enere. Forældrene er involveret i denne festligholdelse fra skolestart af. Der er dans og samvær – og overraskelse. 

Fastelavn

Mandagen efter fastelavnssøndag/Fredag før fastelavnssøndag holder vi fastelavn på de to matrikler.

Indskoling Vest tøndeslagning 8.00-10.00 i hallen.

Mellemtrin Vest tøndeslagning 10.00-12.00 i hallen.

Indskoling Øst tøndeslagning 12.00-13.30 i egen afdeling.

Mellemtrin Øst tøndeslagning 12.00-13.30 i hallen.

 

 

 

Trivselsdag / International trivselsdag

Den første fredag i marts er international trivselsdag. Der arbejdes med trivslen i klasser/årgange/venskabsklasser, der udfærdiges klasseregler som hænges op i klasserne.

Skovtur første tirsdag og onsdag i maj

Den første tirsdag i maj går 0. og 1. årgang i skoven med madpakker og drikkedunke, for at tilbringe dagen fra 8.00-13.30 i skoven ved vest/Blokhytten. Der leges, hygges, undervises og laves bål.

Om onsdagen gentager det hele sig – blot er det denne gang 2. og 3. årgang, der indtager skoven.

Sportsdag / Idrætsdag

Midt i maj afholder vi sportsdag for 0.-8. årgang kl. 8.45-13.30/14.25.

Alle har anderledes dag 8.00-8.45, der går indskoling Øst til Vest.

Indskoling er på Vest, mens mellemtrin og udskolingen er på Øst.

 

 

9. årgangs sidste skoledag

Den sidste skoledag for afgangsklasserne er altid en sjov og kærkommen dag for eleverne. Det skal være en festdag for dem. En stram planlægning er nødvendig – især når 1100 elever skal have en god dag.

Programmet ser sådan ud (muligvis med små ændringer):

08.00-08.45: Morgenmad i kantinen 7 klasserne arrangerer og rydder op.  Børnehaveklasserne fra Øst og Vest synger for 9. årgang under morgen maden (Kl. 8.30)
09.00-10.00: Samling i hallen for indskolingsafdelinger med show og karamelkastning
10.30-12.00: Stort show på Øst for 4.- 8. klasser på Øst og Vest
12.00-12.30: Skum på banen
12.30             9.klasse tager hjem, 8. klasserne rydder op efter show,
12.45             Undervisning for andre elever

7.årgang handler og gør klar til morgenmaden på dagen.

8. årgang rydder op efter showet sammen med deres lærere.

Karamelpapir samles af klasserne, og den klasse der samler mest, vinder en præmie til klassen.

Translokation

Translokationen er festlig og højtidelig afslutning på 10 års skolegang. Onsdagen før sommerferien mødes elever og deres forældre i Hallen på Øst fra 17.00-18.00.

Programmet er:

Velkomst ved pædagogisk leder fra Udskolingen
Fællessang
Koret underholder
Tale til afgangseleverne ved distriktsskoleleder
Andre taler
Overrækkelse af prøvebeviser og røde roser ved pædagogisk leder og distriktsskoleleder
Fællessang
Fælles fotografering
Skolen er vært med alkoholfri drik og chips

Efter kl. 18.00 har klasserne/årgangen mulighed for at holde fællesspisning ved forældrene.
 

De to sidste skoledage

Programmet er:

Torsdag

08.00-13.30:
Fælles morgenmad i klasserne for elever og lærere, hvis det ønskes. 
Oprydning i klassen, skabe og skuffer ordnes/tømmes, affald fjernes.
Lokale flyttes 
Fællesområder ordens og efterlades pæne
Overtøj mv. tages med hjem

13.00-13.30:
Fælles arrangement i de to haller Øst/Vest.
Distriktsskoleleder/pædagogiskleder siger god sommer
Fællessang
Optræden - måske
Kor
Feriesang

Fredag

08.00-13.30
Udflugtsdag
 

Lejrskoler

Der er lejrskole på henholdsvis 5.  og 8. årgang.
5. årgang er altid i Danmark og det er som regel i efteråret, mens 8. årgang kan være udenlands og som regel i foråret.

Skolen betaler turen – dog opkræves det kost beløb, som vi må. Information omkring lejrskoler kommer direkte fra årgangens lærere.